Medezeggenschapsraad

Info Medezeggenschapsraad 2021-2022Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad en deze bestaat uit zowel ouders van leerlingen als personeelsleden van school. De medezeggenschapsraad praat mee over van alles wat met de school te maken heeft en belangrijke besluiten moeten volgens de wet zelfs worden voorgelegd aan de MR.

De Medezeggenschapsraad komt regelmatig bij elkaar om een aantal formele zaken rondom de schoolorganisatie en de inrichting van het onderwijs te bespreken. De directeur heeft hierbij een adviserende rol.

Op dit moment zijn de volgende personen lid van de Medezeggenschapsraad

Vertegenwoordigers namens de ouders:
  • Marilyn Lenaerts
  • Bas Rensen
Vertegenwoordigers namens het personeel:
  • Roger Soons
  • Thei Welzen
En verder:
  • Esther Winkens locatieleider - adviseur
De taakverdeling van de MR is op de vergadering van 5 november jongstleden als volgt vastgesteld:
  • voorzitter: Thei Welzen
  • secretaris: Marilyn Lenaerts
  • Penningmeester: Bas Rensen


De Medezeggenschapsraad heeft een aantal interne afspraken gemaakt die het eigen functioneren bevorderen en in goede banen leiden.
Deze afspraken liggen vast in een Huishoudelijk Reglement. Klik HIER voor het actuele huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt z.s.m geactualiseerd.

De Medezeggenschapsraad heeft een kort verslag gemaakt over de activiteiten van het schooljaar 2020-2021. Klik HIER voor dit verslag.

Natuurlijk staat het ouders altijd vrij om contact op te nemen met leden van de MR. Dit kunt altijd op school of telefonisch doen. U kunt ons natuurlijk ook een mailbericht sturen via mr.deavonturijn@kindante.nl