WELKOM
 
Wie zijn de Oudervereniging van de Avonturijn Berg aan de Maas?
Op dit moment bestaat de OV uit een aantal leden.
U kunt elders op de website meer informatie en foto's van ons vinden, zodat u een idee krijgt wie wij zijn.
Wij zijn enthousiaste en betrokken ouders, die als OV graag een positieve bijdrage willen leveren aan de school waar onze kinderen verblijven.
 
Wat doet de OV?
De OV organiseert samen met het team de volgende activiteiten:
  • Sinterklaasfeest op school;
  • Kerstmis;
  • Sjoalkarneval;
  • Pasen;
  • Schoolreis;
  • Laatste schooldag (ijscokar)
 
Waar komt het geld vandaan voor al deze activiteiten?
Allereerst betalen alle ouders de ouderbijdrage van € 17,50,- per leerling per schooljaar. Om de activiteiten te financieren is alleen de ouderbijdrage niet voldoende. Om meer inkomsten te genereren voeren we als OV ook nog allerlei  activiteiten uit.  
Met al deze inkomsten financieren wij alle bovenstaande activiteiten voor de kinderen, maar bv ook een klein gedeelte van het schoolkamp voor groep 8.
 
Zoals u ziet, is er voor onze kinderen heel wat te beleven mede door de inzet van de OV.

De OV komt ongeveer 6x per schooljaar samen voor een vergadering en dan is er nog een jaarvergadering die voor alle ouders toegankelijk is.
Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken over activiteiten besproken en informatie uitgewisseld. Per activiteit worden werkgroepen samengesteld, die zich bezighouden met zaken zoals het maken van een draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen voor de activiteit en het verzorgen van maaltijden en traktaties. De werkgroepen worden altijd gecoördineerd door een of twee leden van de OV en een of twee teamleden.