Onze school heeft het Limburgse verkeersveiligheidslabel!! (een bewijs dat we een verkeersveilige school zijn)

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven.
Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Verkeersveiligheids Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.
Steekwoorden hierbij zijn o.a.:

  • een werkgroep bestaande uit ouders en leerkrachten die een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verkeerssituatie rondom onze school dragen. Waar nodig en mogelijk worden ook de leerlingen hierbij betrokken;
  • handelingsgerichte verkeersmethode voor alle leerjaren;
  • praktische verkeersactiviteiten in alle groepen;
  • aandacht voor verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroute.

*