We willen graag het overzicht bij het zebrapad voor kinderen en ouders bewaren. Daarom worden de kinderen afgehaald na het belsignaal op de speelplaats.
 

Geef iedereen de ruimte; Voor een goede, soepele doorgang het gehele voorterrein vrijlaten.